Контрол на достъп

Проектиране и изграждане на системи за контрол на достъп

  • Системи осигуряващи незабавна информация за контролираната територия
  • Комплексно изграждане, гарантиращо максимално качество и сигурност
  • Инсталации за малки и големи жилищни сгради, обществени и промилшлени обекти
система з контрол на досттъп

Комплексно изграждане на системи за контрол на достъп

Системата за контрол на достъп е задължителен елемент, без който съвременните сгради не могат. Контролът на достъп представлява контролирано движение на служители и посетители и служи за превенция на нежелано нахлуване в сгради и помещения. Контролът се осъществява с помощта на електронни методи за идентификация и електронни заключващи механизми. Достъп се разрешава само на оторизираните лица.

Системата функционира на базата на три основни признака за идентификация – „Какво знам?“, като например ПИН код, „Какво имам?“, нещо, което притежавате като например смарт карта или таг и „Какво съм?“ – биометрични данни. Популярни са биометричните данни, които включват пръстов отпечатък. Този тип четец се използва в жилищни, административни и обществени сгради. Устройствата разчитат само данните, които са им предоставени предварително.
Системите могат да бъдат най-различни, като например домофон с четец – опростена система. Пример за по-сложна система е контрол на работното време. Това представлява отчитане при пристигане и напускане на обекта с помощта на признак за идентификация.

контрол на достъп

Предимства на системите за контролиран достъп

Универсално приложение
Могат да бъдат използвани навсякъде – малки самостоятелни площи, големи обекти, големи административни сгради, фабрики, заводи, молове и др.
Лесно управление
Осигуряват бързо и лесно управление на достъпа на големи групи хора
Осигуряват сигурност
Предоставят незабавна информация за движението на хората на контролираната територия
Защитна функция
Служат като бариера, която спира неканени гости, било то в дом, офис, сграда, двор и др.

Как да получите оферта?  1. Изпратете ни запитване онлайн или се свържете с нас по телефон
  2. Ние ще се погрижим да насрочим среща, за да обсъдим заданието
  3. Ще изготвим чертеж/скица и ценова оферта на база на изискванията и заданието
  4. Допълнителна консултация (при необходимост)
  5. Подписване на договор
  6. Изграждане на системата за видеонаблюдение по одобрения проект

За повече информация и изготвяне на проекти се свържете с нас!