Системи за сигурност

Системи за пожароизвестяване

  • Проекти и изграждане на системи за пожароизвестяване
  • Комплексно изграждане, гарантиращо максимално качество
  • Инсталации за жилищни сгради, обществени и промилшлени обекти
pojaroizvestiavane

Инсталирне на системи за пожароизвестяване

Заедно с комфорта, допринесен от технологиите покрай нас, идва и опасността от редица инциденти. Един от проблемите, който може да породи една повредена техника е пожар. Затова е от изключително голямо значение да се подготвим за най-лошите ситуации. Добро решение са пожароизвестителните системи. С тяхна помощ пожарът може да бъде локализиран възможно най- рано. По-този начин се спира разрастването и се намаляват щетите върху имуществото. Тъй като животът на хората е от най- голямо значение, на първо място се поставя незабавната евакуация. Ето защо пожароизвестителните системи се свързват с и контролират други елементи и инсталации в сградата. Като активират системи за оповестяване на хората намиращи се в сградата за опасността.

pojaroizvestiavane sistemi

Предимства на пожароизвестителните системи?

Известяваща функция
Предупреждават за възникнал пожар възможно най-рано
Спомагат за по-безопасна евакуация
Чрез своевременно информиране на възникнал пожар, улесняват за навременна евакуция
Известяваща функция
Активират системи за аварийно оповестяване и за пожарогасене
Защитна функция
Изключват ел. захранване и работна вентилация, управляват асансьори, пожароустойчиви врати, системи за отвеждане на дим и топлина.
Извеждаща функция
Освобождават врати с контрол на достъп, чрез което спомагат бързата евакуация

Как да получите оферта?  1. Изпратете ни запитване онлайн или се свържете с нас по телефон
  2. Ние ще се погрижим да насрочим среща, за да обсъдим заданието
  3. Ще изготвим чертеж/скица и ценова оферта на база на изискванията и заданието
  4. Допълнителна консултация (при необходимост)
  5. Подписване на договор
  6. Изграждане на системата за пожароизвестяване по одобрения проект

За повече информация и изготвяне на проекти се свържете с нас!