Системи за сигурност

Сигурна защита чрез сигнално-охранителни системи

  • Надеждно средство за защита на дома или офиса от обир и проникване с взлом
  • Възможност за лесно надграждане и работа в екстремни обстоятелства
  • Системите изградени от нас могат да бъдат поети от всички лицензирани фирми за охрана в България
сигнално-охранителни системи от satel

Изграждане на сигнално-охранителни системи

Сигнално-охранителните системи служат за защита на дома или офиса, като предпазват от обири. Тези системи се инсталират както в къщи, апартаменти, офиси, така и в по-големи бизнес сгради, цехове и др.
При проектирането на сигнално охранителните системи, се цели възможно най-бързото осведомяване на собственика или охранителната фирма. По желание на собственика охранителната система може да бъде комбинирана със системи за пожароизвестяване, видеонаблюдение и контрол на достъпа.

Ние от “Тасио“ предлагаме изграждане на сигнално-охранителни системи на полската марка SATEL.

алармени системи satel

Функции на сигнално-охранителните системи:

Незабавно уведомяване при нарушаване на защитените зони чрез SMS или позвъняване
Към сигнално-охранителните системи могат да бъдат свързани различни изпълнителни устройства – сирени, електрически ключалки за врати, оповестяване – GSM модул, интернет модул, телефонен дайлер, които при задействане на системата да оповестят чрез SMS или позвъняване на собствениците и други оторизирани от тях лица за нарушаването по защитените зони.
Отдалечено управление и контрол на сигнално-охранителната система през GSM и интернет
Освен сигнализиране на собственика при нарушения на защитените зони съвременните сигнално-охранителни системи лесно могат да бъдат управлявани през телефон и GSM чрез позвъняване или SMS. Така собственика може от разстояние да включи или изключи своята охранителна система, да провери нейния статус и т.н.
Безжични сигнално-охранителни системи
За обекти, където скоро е извършен ремонт и е нежелателно прокарването на кабели, могат да бъдат инсталирани безжични датчици, безжични сирени и т.н. Така изградените системи не отстъпват по сигурност на стандартните с кабелна връзка между елементите. Уникалното в безжичните системи на SATEL е двупосочната връзка между датчиците и контролера, благодарение на която заглушаването на комуникацията между тях ще доведе до моментално задействане на охранителната система.

Сигнално-охранителни системи от Satel

Надеждна защита срещу проникване с взлом и опит за кражба

Сигнално-охранителните системи на полската фирма SATEL осигуряват надеждна защита срещу проникване с взлом и опит за кражба на вашето имущество. Системите ще Ви осигурят сигурността и спокойствието, от което се нуждаете във вашия бизнес или дом. Те могат да работят при екстремни обстоятелства и имат възможност з а надграждане, разширяване и интегриране с други системи за охрана и контрол, като видеонаблюдение, пожароизвестяване, контрол на достъпа и др. Важно е да се отбележи, че контролните панели INTEGRA са сертифицирани по новия европейски стандарт EN-50131 и имат Grade 3 ниво на техническа защита. Системите на SATEL са одобрени и за използване в международни обекти на NATO и притежават NATO Commercial and Government Entity Code.
Всички изградени от нас системи могат да бъдат поети под охрана от лицензираните в България фирми за физическа охрана.

Основни елементи на сигнално-охранителната система:

Централа
Основната част на сигнално-охранителната система. Контролира цялата система според зададените настройки.
Клавиатура за управление
Чрез клавиатурата потребителят осъществява контрол върху системата. Тя трябва да бъде поставена в близост до входа
Датчици
Датчиците могат да бъдат жични и безжични, в зависимост от типа на свързаност към контролния панел.
Алармени и известяващи устройства
Целта им е да известят собственика или съответните органи при опасност. Те могат да са сирени и светлинни устройства за известяване или предаватели за връзка.

Как да получите оферта?  1. Изпратете ни запитване онлайн или се свържете с нас по телефон
  2. Ние ще се погрижим да насрочим среща, за да обсъдим заданието
  3. Ще изготвим чертеж/скица и ценова оферта на база на изискванията и заданието
  4. Допълнителна консултация (при необходимост)
  5. Подписване на договор
  6. Изграждане на сигнално-охранителна система по одобрения проект

За повече информация и изготвяне на проекти се свържете с нас!