Smart Home & Office

Изграждане на системи Умен дом и офис

 • Комплексен контрол и управление в дома или офиса
 • Професионално изграждане по индивидуален проект за максимум ефективност
smart home inels

Предимства на системи от типа Умен Дом

Smart home системата е цялостна мрежа, която представлява съвкупност от устройства и приспособления, които взаимодействат помежду си и се управляват дистанционно или с помощта на програми за синхронизиране. Благодарение на системата Smart Home домът ви е защитен и осигурен с комфорт.

Ползата от системата е, че тя винаги е във връзка с вас, независимо къде сте. Smart Home винаги ще ви информира за състоянието на дома ви или за случващи се нередности. Чрез телефона си ще можете да променяте положението в дома или офиса си. Ако всички напуснат дома, smart home системата изключва всички електрически уреди, активира системите за сигурност, поставя устройствата за контрол на климата в режим на пестене на ресурси.
Системата Smart Home се свързва и контролира всички устройства в дома или офиса ви. Контролният комплекс е изграден на базата на сензори, които следят текущите параметри. Данните от сензорите отиват към управляващите елементи, които дават команда на изпълнителните механизми и устройства.
Чрез системите от типа Умен Дом може да контролира следното:

 • Вътрешно и външно осветление, архитектурно осветление, реклама
 • Вентилация, климатизация, отопление
 • Всички видове аларми (охрана, пожар, аварийни ситуации)
 • Контрол на достъпа и видеонаблюдение
 • Озвучаване и оповестяване, разпространение на видео и аудио сигнали
 • Алтернативни източници на електричество
 • Енергиен мениджмънт (контрол на разпределението на натоварванията по фази, ограничаване на излишъка от максимални натоварвания)
 • Системи за напояване (дренаж, канализация, поливане на територията)
 • Автоматични гаражни врати, входни врати и щори, завеси и др.
umen dom inels

Как да получите оферта за изграждане на Умен Дом? 1. Изпратете ни запитване онлайн или се свържете с нас по телефон
 2. Ние ще се погрижим да насрочим среща, за да обсъдим заданието
 3. Ще изготвим чертеж/скица и ценова оферта на база на изискванията и заданието
 4. Допълнителна консултация (при необходимост)
 5. Подписване на договор
 6. Изграждане на Умен Дом по одобрения проект

За повече информация и изготвяне на проекти се свържете с нас!